Ældre og værdighed

Ældre-bloggen

 

 

Ældre og værdighed

 

 

 

05-08-2016

 

Værdighed for en milliard

 

 

Sidste efterår, da finansloven for 2016 skulle udarbejdes, dukkede der et nyt begreb op: "Værdighedsmilliarden". Med den var en hel milliard kroner tiltænkt landets ældre med det formål at gøre vores tilværelse mere værdig. I det lå jo en erkendelse fra politisk hold af, at mange ældre har en uværdig tilværelse, og det skulle der nu gøres noget ved. For andet kunne man simpelthen ikke være bekendt.

Det lød jo rigtig godt: En hel milliard kroner hvert år fremover til at højne værdigheden for landets ældre.

Nu er der så gået et halvt års tid med den nye finanslovsbestemmelse, og det skulle vel dermed være rimeligt, om man kunne begynde at se nogle virkninger af den. Det vil være forkert at påstå, at slet ingen oplever nogen virkninger. Men at dømme ud fra, hvad medierne kan berette om, er det godt nok meget få. Der er stadig plejehjem, hvor beboerne ligger i timevis med fyldte bleer, og hvor bemandingen - især om natten - er helt utilstrækkelig.

 

Intentionerne med "Værdighedsmilliarden" er én ting. Hvad der rent faktisk er kommet ud af den, er noget helt andet. Og det er der én hovedårsag til: Samtidig med at man bevilgede de mange penge til øget værdighed, blev der gennemført nye besparelser på flere områder og blandt dem også på ældreområdet. Med rette kan man sige, at der blev givet med den ene hånd og taget med den anden, bl.a. gennem det såkaldte "Omprioriteringsbidrag", som for nogle kommuners vedkommende er medvirkende til, at de skal aflevere mere til staten, end de får fra den. Og det skaber hverken øget værdighed eller øget velfærd. Tværtimod.

Hvad kan vi - du og jeg - gøre ved den situation. Skal vi bare sætte os hen og konstatere, at udviklingen ganske enkelt fortsætter med at gå den gale vej for landets ældre? Ja, lige nu er der ikke mange af os, der kan gøre andet. Nogle kan måske gennem et medlemskab af vælgerforeninger eller andre organisationer presse på for at få skabt forandringer til, hvad de hver især måtte mene er den gode side. Og så må vi alle sammen huske på, at med nogle års mellemrum er der valg til stat, regioner og kommuner, og da kan vi med vores kryds på stemmesedlen gøre hver vores lille, men vigtige indsats for at rette op på, hvad vi hver især ser som skævheder i vores samfund.

15-08-16

 

"Værdighedsmilliarden"

- - - endnu en gang

 

 

I et tidligere indlæg gav jeg udtryk for, at der næppe er mange ældre, der har mærket noget til, at der på finansloven for i år er sat en hel milliard kroner af til det formål at skabe en mere værdig tilværelse for os ældre.

 

Iflg. netavisen Altinget er det nu bekræftet, at det forholder sig sådan - i hvert fald i 29 af landets kommuner. Her er det nemlig oplyst, at - på trods af den såkaldte "Værdighedsmilliard" - så er der skåret ned på bevillingerne især til de ældre over 80 år.

Én ting er altså, hvad der vedtages i Folketinget. Noget andet er, hvad man gør ude i kommunerne. Der er forskellige forklaringer på, hvorfor det er sådan. Blandt dem er, at nogle kommuner er rigtig gode til at rehabilitere og at gøre de ældre selvhjulpne. Men i de fleste tilfælde begrundes nedskæringerne med, at staten henter mere hjem fra kommunerne, end den yder i tilskud.

Det bliver næppe anderledes til næste år, så vi vil utvivlsomt fortsat kunne læse i aviserne og se i fjernsynet, at mange ældre må leve under helt uværdige forhold.

Er der nogen, der har gode forslag til, hvordan der kan ændres på denne triste tingenes tilstand, så kom med en kommentar

19-04-17

Det sku' være så godt -

men så er det faktisk skidt!

 

Værdighedsmilliard - Ældremilliard - Klippekortordning

Fine overskrifter, som gav løfter om lidt bedre vilkår for de svageste af landets ældre. Men sådan er det desværre slet ikke gået. Det kan Jyllands-Posten nu fortælle om på grundlag af tal fra en undersøgelse, som er foretaget af Ældre Sagen, og en analyse fra fagforbundet FOA. De nye tilskud med de fine navne har samlet set ikke resulteret i den tilsigtede bedre tilværelse specielt for de ældre på plejehjem.

Jo, jo siger man fra kommunernes side. De penge, som regeringen har øremærket, bliver skam alle sammen brugt på de ældre. Men man glemmer at tilføje, at betydelige andre beløb, som kommunerne før har brugt på de ældre, samtidig er blevet flyttet til helt andre områder. Og facit er, at samlet set bruger kommunerne ikke mere på ældreområdet nu, end før de fik de nye tilskud.

Fra Kommunernes Landsforening har man forsøgt sig nogle søforklaringer: Udviklingen skyldes slet ikke, at man ikke vil bruge pengene på de ældre, men i dag sætter man ind på andre måder, når det gælder ældreplejen.

Er der nogen, der kommer til at tænke på vore dages meget udbredte anvendelse af "fake news"?

Og hvad kan vi så gøre ved det? Jo, vi må i hvert fald ikke bare tænke, at det kan vi jo ikke gøre noget ved. Politikerne på alle niveauer - i kommuner, regioner og folketing - handler jo bare, som vinden blæser lige i øjeblikket, kan man fristes til at tænke. Og det er jo nok - i hvert fald til en vis grad - rigtigt. Men så må vi jo arbejde for at få vinden til at blæse i den rigtige retning. Det kan gøres med kritiske indlæg i medierne - og blandt andre her på Ældre-bloggen. Det kan gøres ved at gå til vælgermøder og stille spørgsmål og rejse krav over for politikerne. Og sidst, men ikke mindst, kan det gøres ved at møde op og sætte kryds det rigtige sted på stemmesedlen, når der nu skal være valg til kommunalbestyrelserne til efteråret.

Vi får ikke noget forandret hjemme fra sofaen! Og de fleste af os er altså ikke blevet for gamle til at gøre den indflydelse gældende, som vi nu engang har.

 

 

20-09-16

 

Så tager vi lige den med

"Værdighedsmilliarden"

endnu en gang.

 

Da man sidste år satte penge af på finansloven for 2016 til den såkaldte "Værdighedsmilliard", blev det aftalt, at pengene skulle fordeles "fra starten af 2016". Men mange kommuner har først modtaget deres andel i juli eller august.

Intentionen med pengene var, at de primært skulle gå til flere varme hænder; men nu kan Jyllands-Posten fortælle, at det er ikke blevet til ret mange hænder. I stedet er en væsentlig del af pengene - i hvert fald i nogle kommuner - gået til køb af iPads og rickshaw-cykler.

Politikere på hhv. Christiansborg og i kommunerne giver hinanden skylden for, at dette med en milliard kroner mere til landets ældre er gået så skævt - i hvert fald i år. Nu er der jo tale om en årlig bevilling frem til 2019, så man kan da håbe på, at der kommer mere styr på foretagendet i de kommende år.

 

03-06-17

Kommentar fra Birthe Christoffersen

 

Det er heller ikke uden betydning, hvad pengene fra eks. den skrumpende værdigheds milliard bruges på. De ældre mangler den nære pleje og sukker ikke efter møder, piecer eller forskning, for "vi ved jo ikke, hvad der skal til?".

Nær pleje til det nødvendige. Klippekort ordningen blev stort annonceret. Nogen blev begejstrede, andre så, at så kan der tilvælges en del af det nødvendigste, mens andet lige så nødvendigt dermed fravælges. Mange steder er ordningen slet ikke blevet til noget.

02-06-17

Værdighedsmilliarden, der smuldrer!

 

Det lød så godt, da et stort set enigt folketing i 2015 besluttede, at der hvert år fra 2016 og frem til 2019 skulle afsættes en milliard kroner med det klare formål at give landets ældre en mere værdig tilværelse.

Desværre går det imidlertid ikke helt efter intentionerne. Jo, fra kommunernes side siges det, at de skam da vil bruge hver eneste af de mange kroner til formålet. Men mange af dem glemmer at fortælle, at de allerede har skåret ret så betydeligt ned på deres udgifter til ældreområdet. Det betød for 2016, at selv om der altså kom en milliard mere fra staten, så steg de samledes udgifter for hele landet kun med 700 millioner i forhold til 2015. Endnu ringere ser det ud til at blive i år, hvor kommunernes budgetter for ældreområdet kun vil stige med 600 millioner i forhold til 2015. For disse to år er det, der tilsammen skulle være blevet til to værdighedsmilliarder altså reelt set smuldret til bare 1,3 milliarder.

Samtidig er der jo altså blevet endnu flere ældre, som skulle nyde godt af denne øgede værdighed. Og der er meget store forskelle fra kommune til kommune. Der er stadigvæk kommuner, hvor de ældre aldrig har hørt om en værdighedsmilliard - formodentlig fordi man har "glemt" at fortælle dem om den - og hvorfor skulle man da også det, for de vil jo aldrig komme til at mærke noget til den. Men der er da også mange ældre, der har hørt om Folketingets store "gave", men som nu må sidde og spørge, hvad der egentlig er blevet af den, for de har i hvert fald aldrig set så meget som skyggen af nogle ekstra kroner. Og så er der da kommuner, hvor de ældre kan sige: "Jo jo, vi nyder da rigtig godt af de mange penge, for vi kan da stadig få gjort rent hver uge".

Danmarks Radio bad for kort tid siden vores ældreminister om en kommentar til oplysningerne om den smuldrende værdighedsmilliard. Men en sådan ønskede Thyra Frank ikke at komme med. Og det kan man vel egentlig godt forstå.

 

 

13-08-17

Alderdommen er ikke lige god for alle

I et læserbrev i Avisen Danmark, der er en del af de jysk-fynske mediers dagblade, skriver Bjarne Hilmarsson, at "Alderdommen er for mange et helvede" - - "Den perfekte alderdom er en illusion. Som ældre vågner man op hver dag og opdager nye ting, man ikke længere kan klare. Man kan ikke høre eller se, man kan ikke smage, man kan snart ingenting. Udover at dø."- - Hvorfor er der ingen, der forstår, at min verden snævrer sig ind. Jeg ved godt, jeg skal dø, og at livet ikke varer evigt. Hvorfor kan ingen forstå, at et af dagens højdepunkter er min mad? Ikke engang drømmen om frisklavet mad, mine gamle livretter, må jeg have. De fodrer mig af med opvarmet mad, gør de, hver dag. Snart bliver den vel serveret som en ekstra pille sammen med den øvrige sløvende medicin".

 

Desværre gælder den situation, som Bjarne Hilmarsson beskriver i sit læserbrev, endnu her i 2017 for mange ældre. Og som omtalt i indlægget herunder fra den 10. august, så er der ingen udsigt til bedring i mange af landets kommuner, hvor der i forbindelse med budgetlægningen for det kommende år bebudes nye besparelser, som også vil komme til at gå ud over kerneopgaverne og blandt dem omsorgen for de svageste ældre. Og lad mig så gentage politikernes yndlingsudtryk fra indlægget herunder: "Det er uacceptabelt". Det vil vi høre dem bruge igen og igen i kommende måneder frem til kommune- og regionsvalget i november. Og vi vil få at se, at derefter sker der så ikke mere.

 

Normalt prøver jeg at fokusere på tilværelsens positive og lyse sider, for dem er der heldigvis rigtig mange af for langt de fleste af os ældre. Men i vores helt naturlige glæde over at kunne gå og have det godt, må vi ikke glemme, at der er nogle, som ikke har det godt. Hver og en af dem fortjener al den støtte og opmuntring, som man kan give dem. Og det harmonerer ikke med bebudelser om yderligere beskæringer.

Derfor vil jeg opfordre til aktiv deltagelse i optakten til de forestående valg, og at man forlanger af hver af politikerne, at de klart melder ud, hvordan de forholder sig til de nødvendige bevillinger til den kommunale og den regionale omsorg for de svage ældre. Og vi må så lade de udmeldinger have vægt, når vi skal beslutte, hvor vi vil sætte vores kryds på valgdagen. Den opbakning skylder vi ældre, der har det godt, at give til dem, der har det dårligt.

 

 

Kommentarer til indlæggene her på Ældre-bloggen er altid velkomne. Den nemmeste måde at give dem på er ved at bruge beskedboksen her til højre.

 

Alle kommentarer vil snarest muligt blive bragt her på bloggen - men uden oplysning om E-mail adressen