Ældre og helbred

12-09-16

 

Medicin

 

naturlægemidler

 

kosttilskud

 

 

 

Der findes et utal af forskellige midler på markedet til at få det bedre eller til at undgå at blive syg. Det er en helt uoverskuelig jungle at finde rundt i. Og de fleste har en helt naturlig skepsis overfor, om det ene eller det andet middel nu også hjælper noget som helst.

Jeg har altid haft meget stor tillid til min læge, så når han siger, at jeg skal tage en eller anden form for medicin, så gør jeg det. Og lad mig sige med det samme, at jeg har kun haft gode erfaringer med at gøre det.

Mens jeg endnu var aktiv som selvstændig erhvervsdrivende, skulle hver eneste time udnyttes effektivt. Ellers kunne mit lille forlag ikke fungere, og jeg og min familie kunne ikke få brød på bordet. Det kunne godt skabe pres (i dag hedder det vist stress) med forhøjet blodtryk og andre kalamiteter til følge. Det kom dengang på plads ved hjælp af recepter fra min læge. I dag er der som pensionist ikke længere det samme pres på. Derfor har lægen nu skåret ret betydeligt ned på mit medicinforbrug. Det har jeg det rigtig godt med. Det eneste sted, jeg kan registrere egentlige ændringer, er på kontoen for medicinkøb. Den er blevet en hel del mindre.

Så er spørgsmålet bare, om det alene er, fordi presset og medicinforbruget er blevet mindre, når jeg faktisk føler mig ganske rask og rigtig godt tilpas. Der er jo nemlig noget, der hedder naturlægemidler og kosttilskud. Det med naturlægemidler har jeg ikke rigtig nogen erfaring med. Men for mange år siden læste jeg om en mand på Langeland, der var begyndt at fremstille og selv at spise hybenpulver, og det mente han, at han havde fået det meget bedre af. Andre sagde, at hans hybenpulver også havde fået dem til at føle sig bedre tilpas. Det var, mens jeg endnu følte mig presset i dagligdagen, og derfor tænkte jeg, at det må jeg prøve. Der kunne der da i hvert fald ikke ske noget ved. Siden har jeg hver morgen taget en teskefuld hybenpulver. Og så er spørgsmålet: Kan det mon være medvirkende til, at jeg føler mig så godt tilpas? Jeg ved det ikke; for jeg ved jo ikke, hvordan jeg ville have haft det, hvis jeg ikke tog det. Men jeg tør faktisk ikke holde op.

For en del år siden fik jeg konstateret lidt slidgigt i den ene skulder. Det gjorde ondt. Så så jeg en annonce for et kosttilskud, der skulle kunne lindre eller helt fjerne smerterne. Jeg snakkede med min læge om det, og vi var enige om, at det kunne i hvert fald ikke skade. Smerterne forsvandt, og jeg har taget pillerne siden. For jeg tør faktisk ikke holde op.

Jeg syntes altså, at jeg havde gode erfaringer med kosttilskud, så da jeg så, at der også kan fås piller, som giver bedre blodomløb og dermed mindre træthed og bedre hukommelse, så snakkede jeg igen med lægen, der gav grønt lys for at gøre forsøget. Siden har jeg også spist de piller. Og jeg synes, at de har hjulpet. I hvert fald tør jeg faktisk ikke holde op.

Men som nævnt indledningsvis kan der også fås midler for og/eller imod næsten alt muligt andet. Jeg har bevaret min skepsis, og for at blive lidt klogere på alt dette pilleri gik jeg ind på internettet og fandt rigtig gode informationer om hele området på Netdoktors hjemmeside på adressen

www.netdoktor.dk/naturlaegemidler/artikler/kosttilskud.htm

Den kan jeg anbefale.

Ældre-bloggen

 

 

Ældre og helbred

 

 

Birthe Christoffersen

har sendt denne kommentar:

 

Meget spændende og rigtigt indlæg om senior akademiet. Det er godt at udfordres, bedst sammen med andre mennesker og allerbedst ude i virkeligheden.

 

Der er imidlertid også gode muligheder for samarbejde i forskellige grupper på internet.

 

Jeg interesserer mig f.eks. for Tiddlywiki, som man kan læse om her: http://tiddlywiki.com.

Det er også her, du kan hente en tom udgave til lokalt brug.

 

Tiddlywiki har en meget hjælpsom og venlig gruppe på Google https://groups.google.com/forum/#!forum/tiddlywiki.

Det foregår på engelsk. Gruppen er for alle fra udviklere over mere eller mindre øvede brugere til begyndere.

 

Der bliver jævnligt fundet på nyt og udviklet nye plugins, så det kan føles som var det jul/fødselsdag næsten hver dag med alle de rare "gaver".

 

Da alt ovenstående er på engelsk, kan det måske være af interesse at se en dansk side f.eks.

http://dtwig.tiddlyspot.com

 

Tiddlyspot er en gratis service, som vi kan uploade vore wikier til. Tiddlyspot er lavet og vedligeholdt af 2 af tiddlywiki gruppens medlemmer.

 

Det er altid udfordrende at lære noget nyt, og det har/er tiddlywiki for mig.

 

26-04-17

24-04-17

At holde de små grå i sving

 

For et års tid siden meldte jeg mig ind i Svendborg Seniorakademi. Det har jeg haft megen glæde af, for der er mange og gode aktiviteter.

I seneste fredag-lørdag-søndag var der således højskoledage med demokrati som emne. Tre spændende foredragsholdere gav oplæg til debat dem og deltagerne imellem og indbyrdes mellem deltagerne. Det var givende, og hvis der ikke allerede er noget tilsvarende i gang rundet i andre kommuner, kan jeg varmt anbefale, at man går i gang med at oprette tilsvarende seniorakademier andre steder.

Som et godt argument for at gøre det, kan man se den udtalelse, som læge Ellen Garde kom med i forbindelse med en omtale af højskoledagene ved journalist Gitte Gedde i Fyns Amts Avis. Ellen Garder er lektor ved Københavns Universitet, og hun forsker i sund aldring.

"Når de her seniorer sidder over for hinanden, når de udfordrer hinanden, når de mindes, diskuterer og får ny viden, så laver de nye forbindelser mellem cellerne i deres hjerner", siger Ellen Garde blandt andet. "Og gør de det regelmæssige, styrkes forbindelserne, og der danner sig et isolerende lag fedt rundt om nervebanerne. På den måde får de skabt nogle nye, effektive og meget hurtige baner med tiden.

Hver gang man forlanger noget nyt af hjernen, styrker man sit hjernenetværk. Det er fint med rutiner, men man får ikke det samme ud af f.eks. at lave den ene soduko efter den anden. Det bedste er at komme ud af sofaen, møde andre mennesker og opsøge noget uforudsigeligt sammen.

Det betyder også rigtig meget for den proces, der kan føre til Alzheimers sygdom", forklarer Ellen Garde. " Det positive er til gengæld, at det jo er sygdomme, man kan gøre noget ved med tidlig behandling og en aktiv og sund tilgang til livet. Og lige præcis det koncept, som seniorerne i Svendborg har taget initiativ til, er jeg simpelthen så begejstret for. Det er vejen frem for en robust og velfungerende hjerne, og de har min fulde opbakning".

Skulle nogen få lyst til at se noget mere om aktiviteterne i Svendborg Seniorakademi, kan jeg foreslå et besøg på hjemmesiden www.seniorakademiet.dk

 

 

21-07-17

At kunne stole på lægen!

 

Der er katastrofal mangel både på sygehuslæger og på praktiserende læger her i landet, og det har der snart været længe. Faktisk er der egne, hvor der slet ingen læger er, så syge mennesker må transporteres langt for at kunne blive undersøgt og behandlet. At det står så alvorligt til, er resultatet af en manglende eller dårlig langtidsplanlægning gennem de senere årtier. Og det er ikke en mangel, der kan rettes op på fra det ene år til det andet. Det tager lang tid, og antallet af nyuddannede læger er stadig for lille.

Det kan være fint nok at forsøge at hjælpe lidt på den situation ved at hente udenlandske læger her til landet. Men det må ikke gøres for enhver pris, og vi har set eksempler på, at der er blevet ansat udenlandske læger på danske sygehuse, som ikke har hverken den uddannelse eller den kunnen, som er helt nødvendig for at kunne varetage opgaverne på fuldt betryggende vis.

De udenlandske læger søger hertil, fordi det er attraktivt for dem med løn og arbejdsvilkår, der er bedre end dem, de kunne opnå, hvor de kommer fra. Men så må det også være helt legalt at stille strenge krav til dem om, at deres kvalifikationer er i orden, og de må naturligvis igennem en prøvetid, hvor de skal kunne bevise, at de kan alt, hvad de skal kunne.

Og så må de lære dansk til noget nær perfektion. Der kan næppe tænkes nogen situation, hvor det er vigtigere for et menneske, at der ikke kan opstå den mindste misforståelse, end når man er til undersøgelse eller behandling hos en læge. Derfor må det være et absolut krav til enhver læge, at vedkommende både taler og forstår dansk til fuldkommenhed, så man altid kan stole på, at der altid er fuld forståelse mellem læge og patient. Og det gælder da ikke mindst, når det drejer sig om gamle mennesker, som måske ikke længere hører så godt eller fatter så hurtigt.

Når disse betingelser er opfyldt, er det naturligvis helt i sin orden, at udenlandske læger kan arbejde her i landet. Man kan så lige så stille spørge, om de ikke mangler i deres egne lande, så forholdene for patienter dér måske er endnu dårligere end her i landet. Men det er ikke rimeligt at klandre nogen for, at de søger hen, hvor de kan få bedre forhold. Det er jo også derfor, at rigtig mange danske læger i dag arbejder i Norge.

 

Kommentarer til indlæggene her på Ældre-bloggen er altid velkomne. Den nemmeste måde at give dem på er ved at bruge beskedboksen her til højre.

 

Alle kommentarer vil snarest muligt blive bragt her på bloggen - men uden oplysning om E-mail adressen.