At være ældre

12-07-17

 

Ældre end hvad (eller hvem)?

 

Det er egentlig en mærkelig måde, vi bruger ordet/begrebet “ældre” på. For vi burde jo hver gang spørge: “Ældre end hvem?” eller “Ældre end hvad?” Men det gør vi ikke. Vi er bare ældre.

Men hvem er vi da ældre end?

Jo, i skolens første klasse var vi f.eks. ældre end dem i børnehaveklassen – det, der vist nu hedder 0. klasse. Og som “basser” i den militære verden var vi ældre end “mølkuglerne”. Nu, i pensionisternes verden, burde vi være ældre end dem, der er gamle. Men det er vi ikke. I den her sammenhæng er ordets oprindelige gradbøjning – gammel, ældre, ældst – sat helt ud af betydning.

De, der er gamle, er ældre end dem, der endnu bare er ældre.

Det er vel så egentlig et relevant spørgsmål at stille, hvornår vi går fra at være ældre og til at være gamle. Svaret må vist være, at det er en meget flydende overgang. Og i virkeligheden er det nok slet ikke noget, der kun bestemmes af alder, men i langt højere grad af helbred, nemlig hvis vi på grund af et alderssvækket helbred ikke længere kan klare os selv.

Og så er det vist også i høj grad et spørgsmål om, hvem der ser på os og skal danne sig sin egen mening om, hvem der er ældre, og hvem der er gamle. Jeg husker min morfar på 75 tilbage i 1940’erne – hvor var han gammel! Selv er jeg 84 – men jeg synes da egentlig ikke selv, at jeg er gammel. Men det var jeg vist nok allerede for mange år siden set med mine børnebørns øjne.

Ældre-bloggen

 

At være ældre

 

 

Og hvad har en dinosauer så at gøre her på siden?

Jo, den levede i gamle dage. Og nu er vi altså ældre.

Forvirret?

Det er du ikke ene om!

Nedenstående skrev jeg for snart en del år siden. Nu er jeg blevet endnu ældre. Men det gælder i dag i lige så høj grad, som da det blev skrevet.

 

- - - - - - - - - - -

For gammel til det!

 

Jeg er en mand. Jeg har passeret de tres - endda så godt og vel. Men jeg kan se og høre rimelig

godt. Min smagssans fejler absolut intet, og jeg har et følelsesliv, der vist kan betegnes som

normalt.

 

Det betyder bl.a., at jeg kan glæde mig, og jeg kan konstatere, at verden er fuld af ting, som

jeg kan glæde mig over. Og jeg synes, at jeg burde have lov til at gøre det - fuldt ud - uden

at det hos omgivelserne skal give anledning til overbærende smil og somme tider til bemærk-

ninger i stil med “Åh herregud da - er han da ikke blevet for gammel til det!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er helt legalt og accepteret, hvis man i min alder glæder sig over et godt og veltillavet

måltid mad eller et godt glas vin - og giver udtryk for det.

 

 

 

 

 

Man må bestemt også gerne gå til koncert og nyde musikken og/eller lade sig fange af dens

rytmer. Det er også helt fint, at man fortæller om sin gode oplevelse af musikken. Men det

betragtes nok af mange som lidt komisk, når en halvgammel gut som mig lader sig rive med

af rytmen og lader kroppen følge med, så godt som en begyndende reumathisme nu tillader

det; eller er det mon bare noget, som jeg - med min tillærte fornemmelse af, hvad man kan

tillade sig - bilder mig ind - der er jo noget, der hedder konventioner. Nej, det er nu nok sådan,

at den slags udtryk for livsglæde hører ungdommen til.

 

 

 

 

 

 

Men så er der den glæde over naturen, som f.eks. synet af et smukt landskab byder på. Den

hører nok de modne år til. De unge har ikke rigtig tid til den glæde, og giver de alligevel udtryk

for glæde over den smukke natur, så er det vist ofte for - sådan billedlig talt - at give os ældre

et klap på skulderen - “jamen det ser du da helt rigtigt på, du gamle”.

 

 

 

 

 

Men der er en form for skønhed, som man som en mand, der er lidt ældre end de yngre,

skal holde sig fra at give udtryk for glæde over. Ingen kan vist være uenig med mig i, at

der er ikke nogen oplevelse, der er mere positiv end mødet med eller blot synet af en

smuk, sød, naturlig, imødekommende, smilende og venlig pige. I hvert fald ikke, hvis

man er en mand. Og jeg kan kun håbe for kvinderne, at de har tilsvarende positive op-

levelser ved mødet med mænd. Og at de i øvrigt også kan glæde sig over synet af en

smuk kvinde, som jeg kan det over synet af en flot mand.

Og der ligger intet seksuelt i dette - kun den sande glæde over noget smukt.

Men nogle er alt for tilbøjelige til netop at lægge noget seksuelt ind i den glæde,

og er man nu blevet lidt op i alderen, så udløser det næsten uvægerligt en opfattelse

af noget med “den gamle gris”.

 

Mens det beundrende blik fra den yngre mand bliver gengældt med et glad og - i bedste

forstand - et tilfreds smil fra den søde teenager og den smukke kvinde, så mødes præcis

den samme glæde og beundring fra den noget ældre mand oftest med bevidst ligegyl-

dighed, isnende kulde eller direkte forargelse. Og det på trods af, at hun ganske uanset

mandens alder kunne tage hans beundrende blik til indtægt og glæde sig over, at hun

med sit udseende og sit væsen giver sine omgivelser en god oplevelse.

I stedet er reaktionen - både fra pigen og fra omgivelserne - ikke sjældent forargelse

over “den gamle gris”.

 

Som mand over de tres må man tage til efterretning, at livets goder er ulige fordelt over

livsforløbet. Glæden ved synet af den smukke natur forbliver stueren gennem hele livet.

Men glæden over synet af en smuk pige bliver med alderen til noget griseri.

 

Griseri eller ej: Den dag, hvor jeg ikke længere kan føle en varm og oprigtig glæde ved

synet af en smuk, livfuld kvinde, da har tilværelsen mistet den mest vitale del af sit værd.

 

 

Det er svært at være barn

- for de voksne skal bestemme det hele

- eller der er ingen, der rigtigt tør fortælle mig, hvad der rigtigt, og hvad der er forkert.

 

Det er svært at være ung

- for det er helt umuligt at få min SU (cafépengene) til at slå til. Og hvad skal jeg i øvrigt vælge at få dem for?

 

Det er svært at være i den erhvervsaktive alder

- for både min arbejdsplads og min familie river i mig, og det giver stress.

 

Og det er altså også svært at være gammel

- og et af de største problemer er, at jeg ikke ved, hvor længe jeg er det.

 

Med andre ord: Hvor er hele forløbet fra vugge til grav dog besværligt - - med mindre man lige tænker på alternativet. For så bliver hele livet faktisk for de fleste af os med ét slag dejligt.

Men nu, hvor jeg er blevet gammel, så er et af de store spørgsmål altså,

hvor længe jeg er det. Og jeg ved godt, hvad der er det næste trin.

Hvor længe skal jeg strække den økonomi, jeg har til rådighed? Skal

jeg skynde mig at omsætte alle mine mursten til rødvin og nyde den i

fulde drag her og nu. Og kan det lige så godt være af den dyre slags,

eller skal jeg strække den over lidt længere tid med en noget ringere

kvalitet? Eller skal jeg sørge for, at der også kan blive noget til at fejre

min 110 års fødselsdag med?

Det er naturligvis ikke så stort et problem for ham/hende, der har mursten nok derhjemme og bunker af papir i boksen, for så kan man jo med sindsro se frem til omtalte runde fødselsdag. Men for langt de fleste af os - for alle os, der har en tidsbegrænset kapital- eller ratepension, er sagen en anden. For slet ikke at tale om de andre mange, for hvem alene folkepensionen skal skabe indhold i resten af tilværelsen. Selvfølgelig vil vi da gerne alle sammen leve livet her og nu for al den udblæsning, som vores alder og helbred tillader; men vi vil da bestemt også gerne kunne blive ved med at leve, så længe vi gør det.

Som allerede nævnt: det er svært!

15-08-16

Det er svært at være gammel

- jeg har prøvet det selv

(en lille omskrivning af en kendt strofe)

 

 

 

Hvordan pokker indretter man sin tilværelse som gammel, så man hele vejen igennem kan have det godt med sin dagligdag og se fremtiden i møde med sindsro, glæde og tilfredshed? Når man altså også er nødt til at tage sin økonomiske situation med i billedet?

Egentlig ligger der et svar snublende ligefor. Og det er måske egentlig derfor, at det til tider og for nogle kan være svært at få øje på.

Der er noget, der hedder de gratis glæder. Og de kan rent faktisk godt erstatte både ét og flere af de gode og dyre glas rødvin - hvis det er nødvendigt. Det er da selvfølgelig individuelt, hvad den enkelte har mulighed for at høste af disse gratis glæder. Men jeg vil gerne prøve at pege på nogle af dem:

Blandt de største og bedste må være dem, som stadig står åbne for mange, alene i kraft af dette at de endnu er to om tilværelsen. Muligheden for at kunne dele livets mange lyse sider og gode oplevelser med et andet menneske, som står en nær, er så utroligt meget værd, at man først rigtigt forstår værdien, når man ikke længere har denne mulighed. Men man behøver ikke at være den store psykolog for at kunne se, at mange betragter dette at være to som noget, der i den grad er en selvfølgelighed, at de slet ikke skønner på, hvad det egentlig betyder for dem.

Men hvad så for alle os, der aldrig har haft eller ikke længere har denne mulighed? Er vi for resten af vores tilværelse dømt til forstemthed og tungsind.

Nej, det behøver vi bestemt ikke at være - med mindre vi altså selv ønsker det, og det er der faktisk tilsyneladende nogle, der gør.

For mange giver det sociale samvær med andre en masse glæde og indhold i tilværelsen. Men nogle søger dette samvær for at kunne komme til at læsse egne sorger, besvær og frustrationer af på andre, og det duer altså ikke, for de andre kan jo sagtens have nok i deres egne vanskeligheder. Hvis man derimod beslutter sig for at tage de positive sider af ens egen tilværelse med til samværet med andre (men det kan da være noget, man helt bevidst skal beslutte sig for at gøre, og vi har alle sammen nogle positive sider, som vi kan tage med), så skaber det oftest i sig selv endnu en god oplevelse.

Og socialt samvær kan man finde på et utal af forskellige måder og i mange forskellige sammenhænge. Selvfølgelig er mulighederne ikke de samme for alle, og derfor vil jeg ikke begynde at remse mulighederne op her - blot konstatere, at de er der, og at det helt er op til en selv, hvilke af dem man vil benytte sig af.

Et meget stort privilegium har de af os, der har nogle gode familiemæssige relationer. Det er noget, der ganske enkelt ikke kan vurderes højt nok. Men desværre ser man ikke helt sjældent, at sådanne relationer slet ikke bliver udnyttet, fordi nogle af lutter misforstået tilbageholdenhed undlader at “trække på” deres familie. Eller - hvad der er endnu værre - så ser man også, at de familiemæssige relationer bliver misbrugt, oftest ved at man i tide og især i utide trænger sig på og forventer at kunne nyde i kraft af sin alder og glemmer, at et tosidigt forhold stadig forudsætter, at begge parter yder.

 

Jeg har ikke glemt, at der er endnu en helt afgørende faktor, når man skal vurdere sine muligheder og vilkår som gammel.

Det er helbredet.

Det er let nok at være optimistisk og positiv, så længe dagligdagen ikke er præget af svigtende helbred. Men mon ikke de fleste af os kender eksempler på mennesker, der må leve med smerter og svækkelse, men som i deres omgang med andre mennesker alligevel lægger et ukueligt humør for dagen sammen med en aldrig svigtende interesse for deres omgivelser. Og samtidig kender vi måske andre, som egentlig har det godt både økonomisk og helbredsmæssigt, men som alligevel aldrig er til at lokke hverken et smil eller en positiv bemærkning ud af.

 

Jo, mon ikke vi selv i ganske høj grad kan beslutte, om de år, vi har tilbage, skal være på lys- eller skyggesiden.

 

 

24-09-16

 

Jeg har arbejdet med det her indlæg gennem et stykke tid. Det er nemlig lidt svært for mig at få formuleret præcist, hvad det egentlig er, jeg mener, når jeg siger, at

"jeg vil have lov til at være gammel".

 

Det er rigtig positivt at høre og læse om alt det spændende og udfordrende, som mange pensionister foretager sig: rejser til fjerne lande, fitness, 18 huller på golfbanen, nye universitetsstudier osv.

Det er fint at holde sig i form både fysisk og mentalt; men jeg vil ikke prøve at gøre det for stadig at kunne måle mig med de unge. For jeg er ikke ung længere, og nu i alderdommen er det for mig helt andre kriterier, der gælder, for at jeg kan synes, at jeg har grund til at være tilfreds med mig selv. For alderdommen er en helt ny livsfase, som har helt sit eget indhold.

Jeg er enig med forfatteren Arne Herløv Petersen, når han skriver: "Alderdommen er ikke det samme som ungdommen, bare i en lidt afbleget og afskallet udgave".

Det er sagt, at hver ny dag er den første i resten af dit liv. Og det kan der da være noget rigtigt i. Men jeg har indtryk af, at nogle opfatter dette som udtryk for, at det ku' da også træffe at blive den sidste, og så kan det jo egentlig ikke betale sig starte op på noget som helst - for du er jo altså heller ikke ung længere.

Jeg har set Prins Henrik citeret for følgende: "Jeg er ikke bange for at dø. Jeg har kendt mange personer, der har tænkt så meget på døden, at de har glemt at leve".

For mig er dette netop det centrale i tanken om, at dagen i dag er den første i resten af mit liv. Og jeg skal huske at leve. Men det skal ikke være et liv, hvor det primære er at forsøge at videreføre ungdommens glade dage. Jeg erkender klart, at der er meget, som jeg ikke kan klare længere. Men det vil jeg ikke begræde, for så ville tilværelsen dog blive så inderligt trist. Jeg vil derimod have lov til at være gammel med glæden over alt det, som jeg stadig kan - eller det, jeg ikke kunne tidligere, men som jeg kan nu i kraft af et langt livs erfaringer.

Jeg erkender, at dette nok kan være lidt let og billigt sagt, når man hører til blandt dem, der ikke har de store helbredsmæssige eller andre problemer, som mange ældre jo har. Men igen: Jeg vil have lov til at være gammel på de præmisser, som tilværelsen nu engang har givet mig.

18-03-17

"Hva nøtt er et te?"

 

Sådan spørger "min nabo Per Smed" i Anton Berntsens digt fra 1914.

Det samme spørgsmål bliver den dag i dag stadig stillet i mange sammenhænge. Og lad det være slået fast med det samme: I mange tilfælde er det da også helt relevant at gøre det.

Det er også den opfattelse, at Carl Valentin lægger frem i et indlæg i netavisen Altinget.dk. Der er rigtig meget af det, vi gør i dagens Danmark, som bestemt ikke kan betale sig, hvis vi udelukkende skal se økonomisk på det og vurdere, i hvor høj grad det bidrager positivt til samfundsøkonomien. Men af forskellige grunde - og blandt dem ikke mindst af moralske grunde - er vi nødt til at gøre det alligevel, skriver han, og så giver han et eksempel på "noget, der i hvert fald med sikkerhed ikke kan betale sig: Det kan ikke betale sig at hjælpe de gamle. Det lyder hårdt, men det er altså et faktum. For når Gertrud når en alder, hvor hun ikke længere selv kan vaske sig, tage tøj på eller købe ind, så kommer hun aldrig til at bidrage til samfundet igen. I hvert fald ikke, hvis ens definition af at ’bidrage’ er en kold og samfundsøkonomisk version, der dækker over, hvorvidt man som individ er med til at øge det danske bruttonationalprodukt.

Men vi hjælper hende jo som samfund alligevel. Hvorfor? Fordi vi finder det moralsk rigtigt at hjælpe mennesker, der har brug for det, og fordi de fleste af os heldigvis mener, at kravet om en anstændig alderdom er retfærdigt. Om det så rent økonomisk kan betale sig, er sådan set underordnet.

Som min kammerat Mikkel sagde til mig forleden: ”Det er jo for fanden ikke en forretning, vi driver, det er et land!”, og jeg kunne ikke have sagt det bedre selv".

 

Egentlig kan det vel netop ikke siges bedre: Vi er et land; vi er et samfund; vi kan alle forvente at få den hjælp, vi på grund af alderdom eller af andre årsager har behov for.

Men nogle er tilbøjelige til at glemme den soleklare forudsætning, der er for, at vi kan forvente at få den hjælp, nemlig at vi alle - så længe vi er i stand til det - bidrager til samfundet med, hvad vi kan.

 

 

 

08-10-16

 

I indlægget herover giver jeg udtryk for, at

 

"jeg vil have lov til at være gammel".

 

Det ønske er jeg ikke ene om. I Kristeligt Dagblads brevkasse skriver en pensionist ved navn Britta, at "Jeg vil ikke finde mig i at skulle leve op til omgivelsernes forventninger om et tårnhøjt aktivitetsniveau i mit liv som pensionist". Den holdning uddyber Britta så i sit indlæg, der kan ses i dets helhed via linket herunder, som kan kopieres og indsættes i Googles adresselinje:

 

http://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/man-maa-finde-sit-eget-tempo?utm_source=Kristeligt+Dagblads+nyhedsbreve&utm_campaign=a212268f3b-1610071212&utm_medium=email&utm_term=0_58a9ab1b8d-a212268f3b-124873737&mc_cid=a212268f3b&mc_eid=fa31922109

 

Brittas indlæg har affødt en række kommentarer, som også kan ses på siden, som ovenstående link fører frem til.

En af disse kommentarer er fra Britta Svanborg Poulsen, der skriver:

"Også jeg nød Brittas historie. Jeg er heldig at jeg stadig har min mand, vi har været gift i lige knap 52 år, det er jo ikke alle forundt at blive gamle sammen. Og vi nyder i den grad livet, og det at have fri, at kunne gøre ting sammen og hver for sig. Jeg bliver tit spurgt om hvad vi dog får tiden til at gå med. Og om jeg ikke skal være frivillig her og der. Og nej, lige pt har jeg det liv jeg har drømt om efter 30-35 år med meget lange arbejdsdage som dagplejer. Og jeg respekterer fuldt ud alle, der lever deres pensionist tilværelse efter eget hoved, og gør hvad hver især har lyst og behov for. Så nyd du bare din tilværelse navnesøster Britta. Det gør jeg."

I forbindelse med disse indslag fra bladets brevkasse refereres der til en række udtalelser fra antropolog Henrik Hvenegaard Mikkelsen, der er tilknyttet Center for Sund Aldring ved Københavns Universitet. Han giver udtryk for, at "Det forventes i dag, at ældre mennesker er både fysisk og socialt aktive, men de færreste kan leve op til glansbilledet".

Og han siger videre: "De ældre får lovning på en historie, som er de færreste forundt. I medierne er det ofte ildsjæle med en særlig drivkraft, der portrætteres; men for de fleste er virkeligheden en helt anden. De oplever fysiske tilbageskridt, mange blive ensomme, og det føles skamfuldt ikke at kunne leve op til glansbilledet".

Henrik Hvenegaard Mikkelsen vil absolut ikke opfordre til, at vi ældre blot bliver liggende passivt på sofaen; men han understreger, at vore dages kraftige fokus på bekæmpelse af ensomhed kan have negative konsekvenser for mange ældre.

"Det bliver farligt", siger han iflg. Kristeligt Dagblad, "når et fysisk og socialt liv bliver et moralsk krav. Det får ældre til at føle sig som fiaskoer, hvis de ikke kan leve op til succeskriteriet. Det interessante er, at konsekvenserne ikke begrænser sig til til særlige grupper af ældre, men rammer over hele linjen. Det er både de ældre mænd, som føler sig fremmedgjorte over for kommunens mange tilbud, men også kvinderne fra den gode del af middelklassen, som bliver stressede af at løbe rundt fra aktivitet til aktivitet".

Når ældre i dag risikerer at blive stressede af forventningerne til dem, skyldes det ifølge Henrik Hvenegaard Mikkelsen, at det igen og igen fortælles, at de ældres sundhed og velvære er deres eget ansvar:

"De ældre bliver fortalt, at man har stor indflydelse på sin egen sundhed. De skal så selv finde ud af, om det skal være varmtvandsgymnastik eller nogle særlige kostråd, som skal være deres frelse. Virkeligheden er bare, at store dele af vores velvære og sundhed har vi slet ikke kontrol over. Men det bliver pludselig svært at brokke sig over, at man har det dårligt, hvis det er ens eget ansvar, og man betragtes nærmest som socialt uansvarlig, hvis man er en udgift for samfundet."

-----

"Jeg opfordrer ikke til en liberal laissez-faire-ideologi. Jeg er tilhænger af, at ældre bryder tabuer om alderdommen ved at være både fysisk, socialt og seksuelt aktive. Men det skal være muligt at diskutere, om ensomheden først og fremmest er statens ansvar. Ved at tale om ensomhed som et problem, som staten skal hjælpe os med at bekæmpe, bliver det sværere for os at adressere ensomhed som et eksistentielt vilkår, der ikke nødvendigvis skal gøres noget ved," siger Henrik Hvenegaard Mikkelsen.

- - - - - - - - - - -

 

Hvordan har du det med at være en af os ældre? Føler du også et pres fra omgivelserne til at tage del i flere aktiviteter, end du egentlig selv har lyst til? Eller er det i virkeligheden de mange muligheder for at være aktiv på den ene eller den anden måde, der giver det indhold i tilværelsen som ældre, som du drømte om, allerede før du blev pensionist?

Luk op for dine tanker og erfaringer i beskedboksen nederst på siden her eller på Ældre-bloggens profil på Facebook.

 

 

 

27-03-17

 

Vi bliver ældre med alderen

 

Vores alder står ikke til diskussion. Det ligger fast, hvad den er, og skulle vi alligevel komme i tvivl om den, så har samfundet jo forsynet os med et CPR-nummer, som de fleste af os stadig kan huske - i mange sammenhænge er det jo vigtigere end vores navn. I det nummer er der to tal, som fortæller, hvilket år vi kom til verden. Så kan det godt være, at vi er nået dertil, hvor vi skal have fat på lommeregneren for at finde ud af, at hvis de to tal f.eks. er 34, så betyder det, at vi i år kan holde vores 84 års fødselsdag.

Som nævnt: Vores alder kører ganske automatisk derudad. Det kan vi bare ikke gøre noget ved.

Men jeg kan da godt mærke, at jeg ikke er 80 år længere. Jeg kan godt mærke, at jeg er blevet ældre i løbet af de fire år. Jeg kan mærke, at der er noget, der hedder aldring. Jeg må erkende, at der er noget, som jeg stadig var rimeligt god til for fire år siden (og som jeg faktisk var rigtig god til for 20 år siden), men som det kniber lidt med nu. Sådan er det bare; men jeg har besluttet mig til, at jeg i hvert fald vil prøve på ikke at begræde, at der er noget, som jeg måske slet ikke er i stand til længere. I stedet vil jeg prøve at glæde mig over, at der jo faktisk er en utrolig masse, som det stadig går rigtig godt med.

Jeg har under bogomtaler på Ældre-bloggen omtalt Suresh Rattans bog "Alder". Nu har jeg haft tid til at læse noget mere i den, og det har været en god oplevelse. Den har givet mig forståelse af, hvorfor jeg på nogle områder er, som jeg er blevet, og hvorfor jeg nu gør, som jeg gør. Desuden er det helt rart at få bekræftet nogle af de antagelser, som man har gået og gjort sig i forskellige sammenhænge.

For som han blandt andet skriver:

"Vores krop gør dog sit bedste for at leve så længe som muligt, den tilpasser sig hele tiden ved hjælp af tusindvis af forandringer. Det er heller ikke alle aldringens forandringer, der er dårlige for kroppen.

Det er for eksempel ganske fornuftigt, at niveauet af specielt kønshormoner og insulin bliver lavere. På den måde sparer vi energi. Lidt ekstra fedt på balderne beskytter knoglerne mod at brække, hvis vi falder. Et højere blodtryk hjælper blodet til lettere at løbe igennem venerne. Vores muskler og hjerne bliver mindre aktive, således at energien, som spares, kan bruges til andre livsnødvendige funktioner i kroppen som fordøjelse og bekæmpelse af infektioner.

-----------

Det bekræfter adskillige undersøgelser, hvor forskere har spurgt ældre mennesker, hvor gamle de følte sig. Forskerne spurgte både beboere på plejehjem og ældre, som boede hjemme, enten alene, med deres partner eller hos deres familie. Resultaterne er de samme. De fleste af os føler os aldrig ældre end halvtreds, selv når vi er halvfems år eller ældre. Selv en alvorlig sygdom får os sjældent til at føle os gamle.

Vores sind fortsætter åbenbart med at vokse igennem livet, endda selv om vores hjerne bliver langsommere til at se, reagere på og huske nye oplysninger. Vi fortsætter alligevel med at udvikle os i sindet og fantasien. Vi føler, at vi bliver klogere. Vi behøver ikke længere at konkurrere på alle mulige parametre for at opnå berømmelse, rigdom og sex. Vi ønsker bare at opretholde vores fysiske og mentale uafhængighed. Ja, vi føler os næsten befriet med alderen. Med andre ord står vi over for endnu et af livets paradokser: Når aldringen af kroppen begynder, standser aldringen i sindet.

-----------

Alder er altså uden tvivl et fascinerende begreb, og det nærmest inviterer os til at udforske den mening, det har for os. Vores alder og den måde, vi opfatter den på, og som vi lever med og i den, har betydning for næsten alt andet. Den er

afgørende for vores fysiske, mentale og sociale sundhed. Vores opførsel over for og holdning til andre mennesker

af hænger også af, hvordan vi oplever vores egen og ikke mindst deres alder.

 

-----------

Jeg lever ikke i frygt for at blive gammel. Jeg hader ikke, at jeg bliver ældre eller min relativt høje alder. Jeg behøver ikke at blive modstander af aldring. Jeg ønsker en sund aldring. Jeg ønsker tilstrækkelig fysisk og mental uafhængighed i mine daglige aktiviteter. Jeg er klar til at omfavne min højere alder. Jeg er klar til at gennemleve alle mine aldre fra nul til … nå ja, det ved jeg jo ikke. Jeg ønsker mig selv og jer en god aldring, i alle aldre".

 

Det er gode og kloge ord fra en, som længe har forsket i alder og aldring, og som ikke længere selv er blandt de helt unge.

Som vi let kan se på os selv og på vores omgivelser, så er der stor forskel på, hvordan vi aldres. Lægen og filosoffen Esther Møller har udtrykt aldringens individuelle natur på en meget fin måde:

"Vi fødes som kopier, men vi dør som originaler".

 

 

 

 

26-06-17

 

Tanker i ventetiden

 

Af Benny Brinch, Svendborg

Cand.mag. i historie og matematik

 

Min mor er i fuld gang. Ja, det vil sige, hun går ikke så godt mere. Hun har fået en rollator. Den er kun til låns, forklarede hun. Jeg skal levere den tilbage, når jeg ikke har brug for den mere. Den er hun meget glad for. Hun har fået tilbudt hjemmehjælp, men vifter mig forarget af, når jeg foreslår det. Hun vil selv gøre rent. Så bliver det gjort ordentligt. Hun har ikke noget imod, at kæresten, en ikke helt ung mand på 86 år, modtager hjælp. Hun gider ikke hjælpe ham med rengøring. Det må han selv klare. Derimod har hun en ung mand på 70 til at hjælpe med det grove i haven. Hun slår selv græsset og får en ung pige på 56 til at hjælpe med at starte maskinen.

 

Hun benytter sig lige som os andre af det offentlige system. Hun går uden briller efter en vellykket operation for grå stær. Hun hører meget dårligt og bruger derfor høreapparat. Hun har hele livet været en god lytter. Nu er hun blevet veltalende. Det skyldes den dårlige hørelse. Hun vil ikke indrømme, at hun hører dårligt. Så hun skjuler det ved selv at tale meget. Min mors talestrøm slap op sidste søndag. Hun måtte til sin egen forbavselse meddele mig, at hun ikke fejlede noget som helst. De første 90 år er åbenbart de værste.

 

Sidste år var hun turist i Holland for at se på blomster. Dertil kom en tur til Malta sammen med familien, en tur til Polen og et højskoleophold. I år er det kun blevet til en tur til Polen, fordi kæresten har været lidt skrøbelig. Hun har ingen formue. Ældrebyrde? Ja måske. Hun får meget betalt af det offentlige: folkepension, boligsikring, varmetilskud og ældrecheck. Men hun har også bidraget med et helt livs arbejde og skattebetalinger. Jeg klager ikke over den skat, jeg betaler til hende og andre i samme situation. Jeg har altid betalt min skat med glæde. Den går til et godt formål.

 

Folk, der ikke længere er helt unge, har altid et fast punkt på dagsordenen, når de mødes. De udveksler sygdomme og skavanker, der er kommet til siden sidst. Jeg har netop været hos lægen for det årlige rutinetjek. Jeg gik derfra med en ny smuk samling af helbredsproblemer, som min mor vil elske at kommentere med gode råd, som hun har læst i Familie-Journalen.

 

I venteværelset ligger en hel årgang af Søndag, et dameblad, der udgives om mandagen. Langt inde i bunken ligger der nogle gamle eksemplarer af Motor. Jeg gider ikke læse om motorer og biler. Jeg interesserer mig kun for, om bilen kan køre. Alt andet overlader jeg til mekanikeren. I gamle dage kunne et lægebesøg vare mange timer. Klinikken satte os alle til at møde klokken 10. Det skulle nødig ske, at lægen kom til at vente på en patient bare nogle få sekunder. Hen på eftermiddagen var besøget så overstået.

 

Efter mit lægebesøg blev jeg sendt videre til røntgenafdelingen på sygehuset. Ventetiden sneg sig op på 1,5 timer. Jeg spurgte høfligt om årsagen til den lange ventetid. Jeg blev mødt med flove undskyldninger. Røntgenafdelingen har en regel om, at der højst må være 20 minutters ventetid. Der var sket en fejl. Jeg var faldet ud af systemet. Derefter varede behandlingen mindre end 2 minutter. Tænk, at patienter er blevet mennesker og ikke brikker, der kan flyttes rundt med.

 

Hos min tandlæge ligger altid den sidste udgave af Jyllands-Posten. Han er meget interesseret i aktiemarkedet, så han er bevæbnet til tænderne, når han skal diskutere aktier med mig. Hans argumenter er lidt tandløse, men ellers er han en fornuftig mand, der ikke lader patienterne vente. Og han kan ikke gøre for, at vi selv skal betale hovedparten af tandlægeregningen. Hvad med at glæde os over alt det, vi ikke skal betale selv?

 

Min mor er meget bange for al den elektroniske djævelskab, der præger vores liv. Nu har hun omsider fået en mobiltelefon. Så kan hun nå mig overalt og advare mig mod livets farer. Pas på over gaden, lille Benny. Min mors liv handler ikke om fortiden, men om alle de planer, hun har for fremtiden. Måske skulle hun skrive en bog, der skal hedde: 90 år og hvad så? Tiden skal absolut ikke bruges på at vente. Hun lever en dag ad gangen.

 

 

01-07-17

 

Når jeg bliver gammel ....

--- så er der en masse at tage fat på, fortæller journalist Lene Sarup i Fynske Mediers boligtillæg "Base". Og hun har givet lov til, at alle hendes gode ideer må bringes videre her på Ældre-bloggen

 

Man kan tage på kurser i forberedelse af den tredje alder - og det skal efter sigende være lige så vigtigt at tilrettelægge denne som at have en karriereplan for den erhvervsaktive alder, som i mit tilfælde ikke er så lang, som den har været.

Jeg har ikke været på kursus, men jeg tror, at det går alligevel med min egen form for forberedelse.

Jeg har nemlig tænkt en del over, hvad jeg skal lave i denne tredje alder, hvor tid skulle være det, jeg vil få mest af. Og jeg er overhovedet ikke bekymret over at skulle finde indhold til denne, men mest over, om den nu bliver lang nok til alt det, jeg glæder mig til at have tid til.

Jeg er faktisk allerede begyndt at investere i den. Da jeg først begyndte at

spare op til min pension, da jeg var sidst i 30'erne, har jeg en anelse om, at jeg ikke bliver verdens mest velhavende pensionist, så derfor skal nogle af de dyrere ting indkøbes, mens jeg stadig har fornøjelsen af en månedlig lønudbetaling. Det betyder, at min knap 30 år gamle symaskine er gået i arv til datteren, og jeg har købt en ny - og en overlocker, så jeg selv kan sy mit tøj eller andet til hjemmet og familien.

Mit lager af stoffer og garn vil kunne holde til mere end nogle års forbrug. Og hvis jeg går tør, har jeg både moskus-, kanin- og lammeuld, karter og rok til at spinde mere garn og en væv, hvis jeg vil have mere materiale til at sy af. Gamle håndvævede dynebolstre har jeg liggende til tasker og andet rustikt - og mormors og mors restlagre af broderigarn og broderistoffer, hvis jeg virkelig vil arbejde langsomt.

Senest har jeg hjulpet en anden samler af med to meget tunge ruller pallebånd, som kan bruges til at flette kurve, pilekoggere og dukkesenge til børnebørnene, og der er nok til at holde kurser for andre, hvis det skulle være. Sammen med mine billedskærerjern og snitteknive venter en drejebænk, som jeg ikke har haft tid til at øve mig meget på, men som jeg selvfølgelig sagde ja til at have stående, indtil min datter selv ville få plads til den.

I det hele taget er der mange teknikker, jeg glæder mig til at kaste mig over af den slags, hvor man bliver nødt til at øve sig et stykke tid, før man kan være bekendt at fremvise resultaterne for nogen. Der skal filtes skåle og beklædning, der skal udsmykkes med inspiration i de mange håndarbejdsbøger, jeg har samlet.

 

De gamle minkhatte, som jeg har købt i genbrugsbutikker, skal genopstå i ny skikkelse syet sammen med opsprættede skindjakker, gemt til det samme.

Og nogle dåser farvepigmenter skal sammen med andre male-remedier sætte kulør på cigarkasser og andre genbrugsemner, som jeg også har på lager. For ikke at tale om stoftryk og batik, som

jeg har farver til, og som har skiftet navn fra viklebatik til shibori siden min ungdoms batikfarvede undertrøjer. Nu er det japansk og mere foldet end viklet, men det skal jo prøves, for måske kan det bruges til at gøre grimme stoffer brugbare til noget pænt.

Min investering i min alderdom falder mere og mere på plads og kræver også mere og mere plads, som jeg heldigvis har masser af lige nu.

Jeg har også planlagt, hvordan jeg vil gøre, når jeg får mindre plads som mere gammel i pensionistboligen.

Jeg vil ikke have en stue, der står og venter på, at der kommer gæster. Jeg vil i stedet gøre min stue til mit hobbyrum med plads til alt det, jeg morer mig med at lave. Så må gæsterne drikke kaffe oven i rodet og skrabe en stol fri til at sidde i. Og kan jeg stadig bevæge mig ved egen hjælp på plejehjemmet, vil jeg også dér være hende, der drysser pa gulvet og roder hele rummet til med alle sine mærkelige småprojekter eller sidder på en rede af garnnøgler og strikker på noget, som forhåbentlig falder i andres smag.

Bare jeg nu bliver gammel nok til at nå det hele.

 

 

Valg til ældreråd

 

Om ca. tre måneder skal vi alle - unge som ældre - deltage i to valg, nemlig til kommunalbestyrelserne og til regionsrådene.

Men vi ældre - og d.v.s. alle over tres - skal deltage i endnu et valg med stor betydning, nemlig til ældrerådene.

I alle kommuner skal der være ét eller flere ældreråd, og de vælges for fire år ad gangen. Men der er ret stor forskel på, hvor stor indflydelse de har. Det er i høj grad et spørgsmål om, hvor aktive de er. Og der er steder, hvor man næsten ikke hører noget til dem - måske fordi de ikke føler den nødvendige opbakning fra deres bagland.

Loven om ældreråd giver ikke nogen beslutningskompetencer, og rådene kan ikke gå ind og behandle sager om enkeltpersoner. Men de har krav på at blive hørt om enhver sag, der er til behandling i kommunen - politisk eller administrativt - inden der træffes endelig afgørelse i sagen. Og det kan rent faktisk betyde en stor indflydelse. Men hvor stor indflydelse, et ældreråd kan have, har i meget høj grad noget at gøre med, hvor stor opbakning rådet har fra kommunens ældre. Hvis man i kommunalbestyrelsen eller i administrationen kan konstatere en solid opbakning fra ældrerådets bagland, så er man naturligt nok mere tilbøjelige til at lytte til rådenes synspunkter og til at følge deres indstillinger.

Derfor er ikke mindst tiden fra nu og frem til valget af meget stor betydning. Det er nu, at vi som almindelige vælgere kan og skal vise vores interesse og opbakning, hvis rådene i de kommende fire år skal få maksimal indflydelse og virkelig skal kunne gøre en forskel for kommunens ældre - altså for os. I den kommende tid afholdes der rundt omkring orienterings- og opstillingsmøder. Jo større tilslutningen bliver til disse møder, jo større vægt vil der ligge bag de kommende ældreråds indstillinger.

Det er vel naturligt og forståeligt nok, at hvis der ikke kan registreres en virkelig interesse for sagen på de forestående orienterings- og opstillingsmøder og ved valget i november, så vil tilbøjeligheden hos politikere og embedsmænd til at tage hensyn til indstillingerne fra ældrerådene ikke være særlig stor. Omvendt vil en massiv opbakning helt sikker gøre indtryk specielt hos politikerne. De ved jo godt, at vi ældre også skal stemme ved de to andre valg.

Derfor denne opfordring: Tag del i møderne og i selve valget vedrørende ældrerådene. Det er jo os selv, det drejer sig om - vores vilkår, vores tilværelse og vores dagligdag.

 

16-08-17

24-08-17

Det bliver vel aldrig for sent at lære noget!

 

Birthe Christoffersen har sendt et link til den svenske avis Motala & Vadstena Tidning, hvor Ole Kristian Tjernæs har berettet om en noget speciel indkaldelse til skolestart:

 

Ingrid Sandberg fik i juni et brev fra kommunen om, at hun var velkommen til at begynde i skolens første klasse efter ferien. Men der var noget galt, for faktisk begyndte Ingrid Sandberg i skolen allerede for hundrede år siden. EDB-udstyret var ikke programmeret til, at mennesker kan blive så gamle. Det sendte et brev om skolestart til alle, der er født i 2010; men der røg altså også lige et med til en, der er født i 1910. Den tidligere gymnasielærer Ingrid Sandberg fyldte 107 år i juli i år.

"Jeg begyndte bare at le, da jeg så det", fortæller hun til Motale & Vadstena Tidning. Og hun tog det i det hele taget med godt humør og besluttede sig for at invitere alle sine kommende "klassekammerater" til plejehjemmet, hvor hun bor, og der var både is og saftevand til alle fremmødte.

De 6-7 årige "klassekammerater" var interesserede i at høre, hvordan det havde været at være skolebarn for hundrede år i en tid uden TV og komputere.

 

Der var både blomster, smil og håndtryk til 106-årige Ingrind Sandberg.

Foto: Katarina Hydén, Motala & Vadstena Tidning

13-09-17

 

Har du fået "lønforhøjelse"?

- - - for det her jeg i hvert fald ikke.

 

Det er blevet dyrere at være dansker. Danmarks Statistik har netop meddelt, at inflationen i august for anden måned i træk er steget mere end sædvanligt, nemlig med 1,5% i forhold til samme måned sidste år. Det er den højeste stigning siden december 2012.

Det er ikke mindst fødevarerne, der er blevet dyrere. Men det tæller i høj grad også, at priserne på tjenester - og det vil blandt andet sige husleje, tandlæge, transport, forsikringer og bankgebyrer - samlet set er steget med 2,8% i forhold til samme måned sidste år, og det er den højeste årsstigning siden marts 2011, da stigningen også var på 2,8%.

Selv om inflationen altså nu er højere, end vi har set det i de senere år, så betyder det ikke, at en almindelig familie er blevet fattigere i år, skriver Signe Roed Frederiksen, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank. Godt nok betyder prisstigningerne over det seneste år, at der skal lægges lidt flere penge for de samme varer og tjenester, skriver hun. Men til gengæld kan man glæde sig over, at lønnen er steget endnu mere end priserne. I andet kvartal 2017 var den således 2,4% højere end i andet kvartal sidste år.

 

Jeg har kigget forgæves i mine regnskaber efter noget, der bare i en eller anden grad kunne ligne en lønforhøjelse. Men det skyldes jo så nok, at jeg - ligesom de fleste andre pensionister her i landet - ikke tilhører en "almindelig familie". Så godt nok er den "almindelige familie" måske ikke blevet fattigere. Men det er vi pensionister altså.

Det skal så også ses i forbindelse med de politiske skænderier, der fortsat er i gang om mulige skattelettelser. De har indtil nu kun drejet sig om, hvem ud af den arbejdende befolkning, der skal have de største lettelser. Jeg har ikke kunnet få øje på eller hørt om en eneste, der sådan virkelig for alvor har givet udtryk for, at vi pensionister måske også kunne fortjene at blive lettet for lidt af skattebyrden.

 

28-09-17

 

Styrk ældrerådene

 

Om godt en måned skal alle vi, der har valgret her i landet, deltage i to vigtige valg: Til kommunalbestyrelserne og til regionsrådene. Men de af os, der er fyldt tres, har desuden mulighed for at deltage i endnu et valg, nemlig til ældrerådene (eller seniorrådene, som de benævnes en del steder). Og for os er dette valg mindst lige så vigtigt som de to andre.

Det vil hovedsageligt være yngre mennesker, der bliver valgt ind i kommunalbestyrelserne og i regionsrådene - altså yngre end de tres år. De har alle sammen - hver og én af dem - prøvet at være børn. De har også prøvet at være unge, og mange af dem ved, hvad det vil sige at være forældre. Det vil sige, at de hver især sætter sig på taburetterne med deres egne, personlige erfaringer fra tidligere perioder i deres tilværelse, og det er klart, at det er noget af det, de vil lægge til grund, når de i de næste fire år som politikere skal træffe en lang række afgørelser. Men det er kun nogle få af dem, der på deres egen krop har prøvet af være ældre. Hvad det angår har langt de fleste af dem ingen personlige erfaringer at trække på. Derfor må de nødvendigvis trække på viden og erfaring fra andre, når de skal beslutte sig for, hvilken holdning de skal tage i sager, der har med os ældre at gøre.

Her er det, at ældrerådene kommer ind i billedet. Hvert eneste emne og hver eneste sag, der berører os ældres verden, skal forelægges for ældrerådene. Det er derved, at de yngre i bestyrelser og råd kan få viden, råd og indstillinger, inden de skal træffe de afgørelser, der får betydning for vores dagligdag og på vores vilkår i det hele taget. Derfor er det så utroligt vigtigt, hvem der bliver valgt ind i ældrerådene. Vi giver dem et stort ansvar med vores stemme. Men hvad der også er vigtigt, er, at flest mulige af os tager del i valgene til ældreråd og derigennem viser vores opbakning. For jo større opbakning, et ældreråd kan pege på, jo større lydhørhed vil såvel politikere som embedsfolk have over for de synspunkter og indstillinger, de bliver præsenteret for fra ældrerådene.

Så min opfordring skal være, at man deltager i valgene og i de arrangementer, som ældrerådene står for. Det vil være med til at styrke dem og øge deres indflydelse.

Og så lige en ting mere: I modsætning til kandidaterne til ældreråds-valgene, som er og skal være upolitiske, er det langt de fleste af dem, der stiller op til kommunal- og regionsvalg, der gør det på politiske lister. Derfor er de mere eller mindre bundne til de politiske partiers holdninger - også på ældreområderne.  

Derfor: Spørg ind til kandidaternes holdninger - og gerne deres egne holdninger - til disse områder. Og prøv så blandt andet ud fra det at tage stilling til, hvor du skal sætte dine kryds på stemmesedlerne.

Der er nemlig en del af forholdene på ældreområderne, som kun kan og bør blive bedre. Det kan vi gøre noget for på valgdagen.

 

 

 

04-10-17

 

Senior-interesser

 

Det virker tit som en hel stak, når jeg henter min daglige avis i postkassen. Men det er nu ikke altid

selve avisen, der fylder mest. Det er derimod tillæggene. Jeg har i tidens løb fået leveret en masse

forskellige tillæg: Bolig, Rejser, Eksklusiv, Gear, Det bæredygtige Syddanmark, Business Fyn, Kvin-

deliv samt Gul og Gratis for nu at nævne nogle af dem. Formålet med tillæggene er klart nok: De

skal skæppe i annoncekassen for den betrængte avisudgiver. Og det er fair nok, for jeg ved da godt,

at uden annonceindtægterne ville jeg ikke kunne få min avis, og den er jeg faktisk rigtig glad for. Og

så giver tillæggene mulighed for, at producenter, handlende, organisationer og mange flere kan

fortælle os aviskøbere om alle de gode produkter, som de gerne vil sælge til os. Det er der jo heller

ikke noget forkert eller ondt i. For det nytter nu engang ikke noget, at de har verdens bedste produk-

ter, hvis vi ikke får det at vide. Og så er det jo da helt op til hver enkelt af os, om vi vil købe nogen

af dem.

Mange af de tillæg, som jeg får leveret sammen med min avis, går direkte til papirindsamlingen.

Andre får en mere eller mindre overfladisk gennemgang, for det sker da bestemt, at der er noget,

som også fanger min interesse.

Men i går fik et helt nyt tillæg mig til at spærre øjnene op. "SENIORFRI" stod der med store bog-

staver på forsiden. Hvad pokker er meningen?! Er der nu nogen, der vil være fri for os seniorer?! Jeg

indrømmer blankt, at jeg var godt på vej op i det røde felt. Men så begyndte eftertænksomheden da

heldigvis at melde sig. Det kan spilleme da ikke passe! Enten må det være en trykfejl, eller også må

jeg have misforstået noget. Og det varede da heller ikke så længe, før jeg blev klar over, at det var

det sidste, der var tilfælde. Tillægget drejer sig ikke om at blive fri for os seniorer; men det fortæller en hel del om alle de muligheder, som vi seniorer har, fordi vi jo har fri - fri fra arbejdsmarkedet. Med andre ord: det giver navn til et nyt begreb, som jeg i hvert fald ikke har set før, nemlig det at være "seniorfri".

Så var min opmærksomhed fanget, og jeg begyndte at blade i det. Ikke uventet, så er der annoncer på langt de fleste af siderne, og da jeg så nærmere efter, kunne jeg da også konstatere, at der klart og tydeligt står "ANNONCETILLÆG" på forsiden. Men det er faktisk helt interessant, for her må der jo så være en mulighed for at se, hvad den endnu ikke "seniorfri" verden omkring os mener, at der må være af interesse for os, der er "fri". For der er ingen tvivl om, at de ved noget om det. De har helt sikkert sat sig grundigt ind i det. De spilder nemlig ikke deres annoncekroner på at reklamere for noget, som de ikke med ganske stor sikkerhed ved, at de kan fange vores opmærksomhed med.

Det er jeg begyndt at dykke ned i, og jeg synes egentlig, at det ser helt sjovt ud. Så det vil jeg vende tilbage til i kommende indlæg her på bloggen.

 

 

 

08-10-17

 

"Seniorfri"

er titlen på det tillæg, der for få dage siden fulgte med min daglige avis, og som jeg har omtalt i indlægget herover fra den 4. oktober.

Som jeg skriver dér, fik den titel mig til at ryge et godt stykke op i det røde felt, indtil jeg begyndte at forstå, hvad meningen med den egentlig er, nemlig at fortælle om og annoncere for, hvad vi seniorer egentlig beskæftiger os med og sikkert gerne vil give penge for nu, da vi er fri af arbejdsmarkedet og derfor i langt højere grad end tidligere kan gøre, lige hvad vi vil - vel at mærke, hvis vi har råd, helbred og kræfter til det.

Lad mig gemme annoncerne og begynde med at se på artiklerne, for her må det formodentlig være muligt at få noget at vide om, hvordan andre ser på det at være frie seniorer.

Første artikel handler om Monica Krog-Meyer, som vi kender fra hendes mange forskellige udsendelsesserier i Danmarks Radio gennem en lang årrække - som hun selv udtrykker det: lige siden ruder konge var knægt. Sidste år sagde hun så farvel til sine lyttere i DR; men allerede i 2009 havde hun udgivet bogen "Plus+ Alderen - vi bliver jo bare ved". Om den siger hun i artiklen i Seniorfri: "Det var og er en hyldest til det, jeg kalder Plus-alderen, som er et ekstra livsafsnit, vi har fået. Jeg var en del af den første generation teenagere, og i dag er jeg en del af en generation, der har rundet de 50 år, men som bestemt ikke har lyst til at blive "dømt ude", og som bare bliver ved.

- - - Dengang jeg skrev bogen, var der ingen, der talte om seniorer og plusalder. Det var så mærkeligt. I dag taler alle om den her ekstra alder, vi har fået, og som vores forældre ikke havde. Dengang gik man meget hurtigt fra at være voksen og til at være gammel. Og man blev hurtigt gammel".

Men også nu - efter stoppet i DR - er Monica Krog-Meyer en særdeles aktiv skribent, bl.a. som blogger på net-mediet POV (point of view) International. Om det siger hun: " - - og det er så sjovt. Jeg synes - efter at have været hende, der var i radioen i 42 år - at det er så fedt at få lov til at være hende, som skriver. Det gør mig meget glad".

Men Monica Krog-Meyer har også sin egen hjemmesiden på adressen www.plusalderen.dk hvor temaet er: "Er der ikke sket noget med os over 50? Vi arbejder længere, spiser sundere og lever generelt mere aktivt, end vores forældre gjorde. Nok er vi temmelig voksne, men vi føler os bestemt ikke gamle.”

 

I næste artikel bliver vi præsenteret for Anders Bircow, som vel er bedst kendt som den ene tredjedel af underholdningsgruppen "Linie 3". Vi får at vide, at han "- - - har holdninger til det at blive ældre og stadig at vægte de gode sider i livet. Men på pension, det skal han ikke - foreløbig." For, som han siger: "Folk tror, jeg er så ung, men jeg er faktisk blevet 66 år. Det at blive ældre er sådan lidt mærkeligt. Det er lidt ligesom at gætte tal. Jeg prøver altid at sige sådan lidt kækt, at 60'erne er de nye 40.

- - -

Jeg prøver primært aldrig at presse mit legeme til at cykle til Paris eller løbe maraton og lave en ironman. Jeg bryder mig ikke om motion. Jeg ser jo den ene efter den anden få skavanker og skader, samtidig med at de sidder og praler af, at de har løbet en halv maraton. Og jeg tror, at mange af dem, der er i fyrrene, og som absolut skal løbe maraton og lave en ironman, skal have nye hofter, når de nærmer sig de 60. For man ser jo mange sportsfolk fuldstændig maltrakterede, længe før de bliver tres. Vores legemer er ikke beregnet til det. Man skal i stedet gå nogle lange ture, hvilket jeg gør. Eller spille golf, hvilket jeg også gør."

"Min hemmelighed om min egen gode form er højt humør, de rigtige vitaminer og mineraler, og så kan meget være genetisk bestemt," siger Anders Bircow.

Det skal for øvrige nævnes, at efter flere års pause er "Linie 3" ved at være klar igen, og denne gang er det med en julekoncert, som har premiere i musikhuset Odeon i Odense den 9. november.

Det er vi da nok en hel del, der glæder os til.

 

Nu er "Seniorfri" jo altså et annoncetillæg, og derfor er det så ubetinget annoncerne, der fylder mest. Og dem vender jeg tilbage til i et kommende indlæg.

Men et godt stykke længere omme i tillægget kommer den næste artikel, der er om "Rejser med varme, afslapning og lærdom". Men selv om det er almindeligt kendt, at vi seniorer rejser mere og mere, så har man bare fundet noget ganske generelt frem om de mest besøgte feriemål for alle aldersklasser. Og f.eks. en hel side om "Find inspiration i rejsebøger" om bl.a. "De bedste vandreruter i 3 lande på fjeldet, i skoven og marken" er vist heller ikke lige noget, der henvender sig til vores aldersklasse. Men det hænger måske sammen med, at der jævnligt kommer et tillæg til avisen, som helt specielt beskæftiger sig med "Rejser", og dér har jeg nogle gange set artikler, som helt specielt har henvendt sig til os seniorer.

 

Og så lancerer "Seniorfri" et helt nyt begreb. Jeg har i hvert fald aldrig set det før. Begrebet hedder

"Seenager", og det skal dække "den unge ældre".

I forbindelse med det bliver der lagt nogle rigtig interessante synspunkter frem, som jeg vil komme tilbage til i et kommende indlæg her på bloggen.

 

 

10-10-17

 

"Seenager"

 

Som nævnt i indlægget herover fra den 8. oktober, så lancerer tillægget "Seniorfri" til min daglige avis et begreb, som i hvert fald for mig er helt nyt. Begrebet hedder "Seenager", og det er en sammentrækning af ordene seniorer og teenagere. Betegnelsen dækker over dem, der omtales som "de unge ældre", og den er iflg. artiklen i "Seniorfri" blevet aktuelt, fordi årene som seniorfri er blevet flere og flere, og derfor er det ikke længere rimeligt, at betragte alle årene, fra man er ca. tres, til man er meget ældre og måske lever, til man er tæt på de hundrede år, som én enkelt periode af livet. For de fleste er der en betydelig forskel på vilkår og muligheder, når man er 65, sammenlignet med, hvad man kan og gerne vil, når man fylder 95.

Artiklen i "Seniorfri" fortæller, at PFA Pension i januar i år nedsatte en tænketank med titlen "Den ny 3. Alder". Dens opgave er i den kommende tid at gennemtænke fremtidens seniorliv og at komme med konkrete anbefalinger til, hvordan man forbedrer rammerne for den tredje alder i 2040 - altså så langt ude i fremtiden, at vi er mange, der nok ikke rigtigt får glæde af det. Men tænketanken er allerede godt i gang, og det er bebudet, at den i denne måned - altså oktober 2017 - vil fremlægge de erfaringer, som man indtil nu har fået, på en stor konference. Den glæder jeg mig til at høre meget mere om.

Blandt initiativtagerne til det arbejde, der nu er sat i gang omkring det nye begreb "Seenager", er Mette Sillesen, som bl.a. er fremtidsforsker. Hun fortæller, at hun i sin forskning har kigget meget på alder og den ny måde at blive gammel på. Men også, hvad det gør ved os, at vi lever så meget længere, og på hvordan vi ændrer på arbejdsmarkedet og på begrebet gammel, som i virkeligheden har en meget negativ klang. Bruger vi begrebet gammel, siger hun, så er det, fordi vi har et meget langt livsforløb, fra man er ca. 60 år, til man er meget ældre og måske lever, til man er tæt på de 100 år. Det er en meget lang periode, og ordet skal derfor beskrive en gruppe mennesker, der ikke nødvendigvis har ret meget til fælles.

"Vi skal i stedet se på, hvad der gælder for ældre mennesker, som i dag både lever længere og holder sig fysisk og mentalt stærke længere. Det betyder, at man har det rigtig godt, når man er i 60'erne og 70'erne", siger Mette Sillesen. "Det er ganske enkelt en helt anden måde at være gammel på. Men på kort tid har meget ændret sig, og lever vi til vi er 90 eller mere, så optræder eventuelle skavanker måske først, når vi er i 80'erne. I dag ved vi allerede, at de børn, der kommer til verden nu, kan regne med at blive 100 år."

"Det, der kendetegner seenagerne, er blandt andet, at de får nogle af de fordele tilbage, som man har som teenager: De slipper for forpligtelser, de har mere tid, mere frihed og mulighed for i det hele taget at agere på indskydelser. For mange i den generation er der blevet skudt 10-15 ekstra år ind - måske med en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet, men hvor de endnu ikke er blevet gamle i klassisk forstand. De føler sig ikke gamle, og det hænger også sammen med, at de holder sig sunde i længere tid", mener Mette Sillesen. "Derfor har mange af dem ikke planer om eller behov for at gå på pension, bare fordi dåbsattesten angiver et bestemt årstal. Der er selvfølgelig stadig nogen, der har behov for pension efter et måske anstrengende arbejdsliv, hvor de nu føler sig fysisk nedslidte og derfor går på pension, når de kan. Man kan forestille sig, at vi om ikke alt for lang tid ser seniorer - seenagere, der tager en pause fra pensionen og går på arbejdsmarkedet igen. Ja, flere vælger også tiden efter pensionering til at starte som iværksættere".

"Vi går i stigende grad vore egne veje og sætter selv dagsordenen for vores måde at leve på," siger Mette Sillesen. Og man kan i øvrigt læse meget mere om hende og om hendes tanker og ideer på hjemmesiden www.mettesillesen.com

 

Kommet så langt i tillægget om "Seniorfri" synes jeg allerede, at jeg har stiftet bekendtskab med en del gode og interessante tanker og meninger om dette at være ældre, gammel eller seenager. Men så må jeg konstatere, at de resterende artikler for stort set alles vedkommende lige så godt kunne have været bragt i medier for de yngre aldersklasser. De drejer sig om spændende boliger og om indretning af dem, om møbler og om mad og vin.

Men så er der jo det, der fylder allermest i tillægget, nemlig det bærende element: alle annoncerne. De er absolut ikke uden interesse, og dem vender jeg tilbage til i kommende indlæg.

 

 

12-10-17

 

Det, man vil sælge til os

 

Nu til annoncerne i "Seniorfri". (Læs om dette annoncetillæg til min avis i indlæggene herover). Der er mange. De er store, og de er helt sikkert dyre. Derfor kan vi roligt regne med, at de er indrykket efter undersøgelser og meget grundige overvejelser af, hvad det er, vi ældre har brug for og derfor gerne vil købe. Vi kan så hver især gøre os vores tanker om, hvorvidt de har ret.

Men jeg er da fuldstændig klar over, at der er ikke meget videnskabelig undersøgelse i at kigge et enkelt annoncetillæg igennem, og selvfølgelig har det da også betydning, hvor og hvordan tillæggets annoncesælgere har sat ind. Men selv om der er områder, som jeg mangler, og som jeg synes, at det ville have været helt relevant at bringe annoncer for, så tror jeg alligevel på, at sådan et annoncetillæg kan give et rigtig godt fingerpeg om, hvordan det almindelige danske erhvervsliv betragter os ældre som forbrugere.

Og lad os så se på ,hvad det er, der annonceres for:

Den absolutte højdespringer er REJSER. Og det er vel at mærke rejser helt ud i den store verden og ikke bare et smut over Øresund eller grænsen ved Kruså. Det er da nok heller ikke helt forkert, at mange ældre tænker som så, at nu har de omsider tiden til at komme ud og se sig om, og så er der jo den væsentlige fordel , at de nu kan gøre det på tidspunkter uden for højsæsonerne, hvor det er billigere, og hvor der er bedre plads på de populære turistdestinationer.

Men dette med de kortere SVIPTURE til gode oplevelser, populær underholdning og forskellige andre events ligger også meget højt på listen over, hvad vi ældre forventes gerne at vil gøre. For mange forekommer det jo nok mere overskueligt og mindre anstrengende end at tage på trekking i Nepals bjerge. Og så er vi mange, der sover bedst i vores egen seng og bl.a. derfor foretrækker de kortere éndagsture. Men der er da også en enkelt annonce for ferieophold i den skønne danske natur og med adgang til spa, sauna og andre former for wellness-tilbud. Jeg har i øvrigt selv erfaret, at man på sådan et ophold - måske allerbedst uden for højsæsonerne - kan få nye, spændende og gode bekendtskaber med jævnaldrende.

Nu er det jo ikke alle behov, der ligger uden for hjemmets mure. Og det er næppe tilfældigt, at en anden højdespringer blandt annoncerne drejer sig om NY BOLIG og om BOLIGINDRETNING. Det hænger vel sammen med det faktum, at mange ældre gerne vil flytte til en mindre bolig, som er nemmere at vedligeholde, og det er jok blevet mere aktuelt nu på det senere, hvor det er blevet noget nemmere at finde købere til de større boliger og dermed også nemmere at få penge fri til noget mindre og måske mere moderne. Og i den forbindelse er der da også tilbud om et helt nyt KØKKEN eller nogle meget bedre PUDER OG MADRASSER.

Så er der det her med kontakten til omverdenen, hvor ikke mindst hørelsen spiller en stor rolle. Derfor er det vel ikke så sært, at annoncerne for HØREAPPARATER er i flertal, og så nærmer vi os jo et andet område, der har med sundhed og funktion at gøre, nemlig MEDICIN OG KOSTTILSKUD. Selv om man, hvad det angår, godt kan have brug for lidt skepsis og dømmekraft, så er der for mig ingen tvivl om, at mange kan få hjælp til at fungere og have det bedre. Og her i "Seniorfri" kan man da også hente hjælp både til hjernen og til synet og - for os mænd - til prostata. En af annoncørerne kan fortælle, at de har mere end en kvart million kunder, og jeg tror faktisk, at en meget stor del af dem skal findes blandt os ældre. Jeg er selv en af dem.

Med alderen kommer den dag, da vi erkender, at det nok ikke er en god idé at køre bil længere. Og hvad så? Jo, der er da også en annonce for de mange forskelligartede SCOOTERE, som vi kan skifte bilen ud med, og som så kan bringe os omkring til købmand og mange og meget andet. De er blevet populære blandt os ældre; men det er ELCYKLERNE også, og det har forhandlerne for længst noteret sig og er nu også med i "Seniorfri". Og når vi nu er ved mekanik og elektronik, så er det værd at bemærke, at forhandlerne nu også ser et indbringende marked blandt os ældre for COMPUTERE, SMARTPHONES, RADIOER OG GRAMMOFONER. Fortroligheden er blevet større og usikkerheden mindre i forbindelse med den moderne elektronik. Men der læses stadigvæk meget, og derfor har BØGERNE også deres plads i annoncerne.

Endelig afspejler annoncerne også, at vi af og til som ældre har brug for ADVOKATER og for OMSORG.

 

Jo, der er flere muligheder for at få et kig ind i den verden, vi som ældre er nået frem til. Og en af dem er altså at se på, hvad erhvervslivet vil sælge til os.

 

 

31-12-17

Godt nytår!

 

Alt er som bekendt relativt. Det gælder altså også det her med alder. Er vi ældre? Er vi gamle? Eller er vi unge endnu?

Vi giver ikke hele svaret på de spørgsmål ved at fortælle, hvor gamle vi er - altså hvor længe vi har levet. Jeg kender flere, som er i firserne, og som er unge endnu - selv om det måske nok er mere af sind, end det er af skind.

Noget af det, der er kendetegnende for de langt de fleste unge i alle aldre, er deres forhold til fremtiden - om de er holdt op med at have ønsker til fremtiden. Jeg har i et tidligere indlæg her på bloggen givet udtryk for, at jeg ikke vil lave mig en "to do-liste", som nogle gør det - altså en liste over, hvad de vil gøre det næste års tid eller måske for resten af livet. Det vil jeg ikke, fordi jeg ikke har lyst til på et eller andet tidspunkt at komme til at sidde med sådan en liste og sætte flueben ved de få eller mange af listens punkter, som jeg nåede at indfri. For så vil jeg måske komme til at føle ærgrelse og irritation over, at der endnu er få eller mange punkter på listen, som jeg altså ikke nåede. For nu må jeg bare erkende, at det er for sent.

Jeg har hørt om gamle mennesker, hvis alderdom

er blevet forpestet af vrede og surhed over, at noget

havde forhindret dem i at blive millionærer, eller over,

at de aldrig blev gift med ham/hende, som var for-

svundet ud af billedet med en anden. Eller måske

over, at de aldrig fik den tur til Paris, som de havde

stående øverst på deres "to do-liste".

Jeg må naturligvis medgive, at der er mennesker,

der helt uforskyldt har været forfulgt af uheld gennem

hele deres liv. De har virkelig grund til at være både

sure og vrede og skuffede. Men alle vi andre har i det

mindste ind imellem haft oplevelser, som vi stadig

kan glæde os over. Og det skal vi gøre. Men vigtigere

er det, hvis vi her ved nytårstid kan se det kommende

år i møde i tro på, at også det vil bringe noget, som vi

vil kunne glæde os over. For hvis det er slut med at

have ønsker til og tro på fremtiden, så er vi blevet

gamle - måske endda for gamle.

 

Derfor kan jeg ikke forestille mig noget bedre at føje til mine ønsker om et godt nytår for alle besøgende her på Ældre-bloggen, end at de stadig - uanset alder - må være unge nok til at have ønsker til og tro på fremtiden.

 

06-11-17

 

"De ældre accepterer nok bare

nye nedskæringer!"

 

Der er ikke meget livskvalitet i den tilværelse, som mange kommuner byder deres ældre, hvad enten det er på plejehjem eller i hjemmepleje. Ja, skal man endelig tale om kvalitet, så må det blive med betegnelsen "dårlig". Og realistisk set, så ser det ikke ud til, at det bliver bedre de næste fire år efter kommunal- og regionsvalget om kort tid.

Ganske vist er der masser af indlæg fra kandidaterne i medierne og på vælgermøder, som lover både det ene og det andet, som skal gøre tilværelsen meget bedre for kommunernes ældre. Men går man lidt i dybden i mange af disse indlæg, så ligger det helt klart, at de reelle muligheder for at opfylde de mange smukke løfter er stort set lig nul. Der skal jo nemlig et flertal til i den enkelte kommunalbestyrelse og i det enkelte regionsråd, for at noget kan gennemføres, og i realiteten er det langtfra alle steder, at der kan stables sådan et flertal på benene.

Sådan er det, og vi må nok erkende, at anderledes kan det ikke blive - i hvert fald kun en del steder, og det er i de fleste tilfælde i kommuner, hvor forholdene i forvejen er langt bedre end de gennemsnitlige. Jeg har nævnt det før, men jeg vil gerne gentage, at jeg kan godt blive en smule forarget over at læse og høre om de vilkår, som især en del af kommunerne i og omkring hovedstaden byder deres ældre, når man sammenligner med, hvad der mulighed for i et flertal af de øvrige kommuner rundt i landet. Det er en urimelig ulighed, der skyldes de skæve udligningsordninger, der er gældende i dag. Min forargelse går absolut ikke på, at der er kommuner, hvor de ældre har rigtig gode vilkår. Den går alene på, at der er andre kommuner, hvor man ikke kan byde de ældre borgere tilnærmelsesvis lige så gode forhold - - selv om man helt afgjort gerne ville kunne gøre det.

Der er lige lagt budgetter rundt i kommunerne for de kommende år. I min egen kommune skal der spares 100 millioner over de kommende fire år, og de partier, der i dag udgør et flertal, vil bestemt ikke udelukke, at det også kan komme til at berøre ældreplejen. Stort set samme udmeldinger har jeg set fra flere andre kommuner. Der skal spares, og det er medlemmerne af kommunalbestyrelserne, der skal træffe afgørelse om, hvor, hvordan og hvor meget der skal spares. Det er bestemt ikke nogen misundelsesværdig opgave, for lige meget hvordan det bliver gjort, så skaber det utilfredshed hos dele af kommunens borgere. Hvad man som ældre kan frygte, er, at der blandt kommunalbestyrelsernes medlemmer vil være nogle, der falder for fristelsen til at tænke som så: De ældre er jo så vante til gennem hele deres liv, at de har skullet spare, så det er nok dem, der har lettest ved at acceptere nye nedskæringer, uden at vi får en hel masse ballade.

Og måske har de vel ret.

Men for nogle af landets ældre er der stadig tale om vilkår, der er så ringe, at én "velfærdsmilliard" ikke er nok.

 

 

08-11-17

 

"Fik du set det, du ville....?

 

Det var overskriften på en klumme for kort tid siden i Avisen Danmark. De fleste vil vide, at det er en linje fra Kim Larsens sang "Om lidt bli'r her stille".

Spørgsmålet om, hvorvidt jeg fik set det, jeg ville, dukker for mit vedkommende op fra tid til anden nu, hvor jeg har nået en alder, hvor muligheden for, at jeg måske snart har set det sidste, er reel. Men lad mig slå fast med det samme: Det kan ikke på nogen måde skabe panik hos mig. Og det er der flere grunde til.

For det første er jeg i den heldige situation, at jeg har set, oplevet og prøvet så meget indtil nu, at jeg kan betragte, hvad der måtte følge herefter, som ren bonus. For det andet føler jeg, at selv om mit helbred og mine kræfter ikke er som for 40 år siden, så er der stadig en god mulighed for, at der endnu kan løbe en hel del bonus ind på kontoen.

 

For klummeskriveren har spørgsmålet fået ham til at se nærmere på det, han kalder sin "bucket list". Det er et amerikansk ord for en liste over, som han udtrykker det: "de mål, du ønsker at opnå, de drømme, du ønsker at opfylde, og de erfaringer, du ønsker at få i livet".

"Pointen med at lave sin egen bucket list er at maksimere hvert øjeblik af ens eksistens og leve livet fuldt ud", skriver han og fortsætter: "Listen er en påmindelse om, at vi selv har ansvaret for at få meningsfulde oplevelser i vores liv og at skabe det liv, vi gerne vil have. Vi har ikke for evigt til at fuldbyrde drømme".

Langt hen ad vejen kan jeg følge klummeskriveren i hans begrundelse for at lave en bucket list. Når jeg alligevel ikke vil gøre det, er der to grunde til det. For det første er jeg nok en hel del ældre end ham. Og for det andet vil jeg hellere om føje år kunne sidde i min stol og mindes og glæde mig over alt det, jeg fik set, end jeg vil skulle sidde og ærgre mig over, at der var noget på min bucket list, som jeg ikke nåede.

Men så er der dette med "bonus-kontoen". Om den er afsluttet med to streger under en slut-saldo, eller om den stadig skal være åben for nye plusser, er først og fremmest op til mig selv. Det er et spørgsmål om at være åben (og - erkender jeg - at kunne være åben) for nye muligheder. Og mange kan, som jeg, glæde sig over, at der også er andre end dem selv, der kan og vil "indbetale" på kontoen. Men det er alene mit eget ansvar at holde den åben så længe som overhovedet muligt, så jeg fortsat kan se ikke bare det "jeg ville", men alt det "jeg kunne".

 

 
 
 

Kommentarer til indlæggene her på Ældre-bloggen er altid velkomne. Den nemmeste måde at give dem på er ved at bruge beskedboksen her til højre.

 

Alle kommentarer vil snarest muligt blive bragt her på bloggen - men uden oplysning om E-mail adressen