Fornyelse af kørekort

Fornyelse af kørekort

En ny situation

11. maj 2017

 

Da jeg med mit indlæg her på Ældre-bloggen den 8. maj lagde op til en debat om reglerne vedr. fornyelse af kørekort, var jeg ikke opmærksom på, at et forslag om ændring af reglerne allerede var så langt fremme i Folketinget, at det havde været til første behandling den 4. maj. 2. og 3. behandling følger hhv. den 30. maj og den 2. juni.

Der ligger altså netop nu et konkret forslag til behandling i Folketinget, og dermed er der en anden situation end den, jeg gik ud fra, da jeg skrev indlægget. Det er klart, at svarene fra partiernes trafikordførere på min anmodning om en kommentar til mit indlæg afspejler, at arbejdet med en ændring af reglerne altå allerede er godt i gang. Men jeg synes, at de modtagne kommentarer i høj grad fortjener at komme bloggens læsere til kendskab. Derfor vil man herunder kunne finde først mit indlæg fra 8. maj og dernæst kommentarerne fra trafikordførerne. Og jeg bringer dem med en tak til ordførerne, fordi de har villet bruge tid og kræfter på at fremsende dem.

 

Det skal i øvrigt oplyses, at de nye regler, som foreslås at træde i kraft fra den 1. juli i år, vil betyde, at alle kørekort til gruppe 1-køretøjer (d.v.s. almindelig bil, knallert, motorcykel og bil med stort påhængskøretøj), der udstedes eller fornyes efter den 1. juli 2017, udstedes med en gyldighedstid på 15 år, såfremt der ikke er helbredsforhold, der kræver en kortere gyldighedstid.

 

Ældre-bloggen

Fornyelse af kørekort

8. maj 2017

 

Jeg skal have mit kørekort fornyet i denne måned. En gang hvert år skal jeg punge ud med omkring 600 kroner for at have lov til fortsat at køre bil. Det er helt urimeligt.

Ældreforum er et statsligt råd, hvis opgave det er at synliggøre ældres ressourcer. Om fornyelsen af kørekort siger Ældreforums formand Ove Dalsgaard til Berlingske: "Vi har den opfattelse, at det er aldersdiskriminerende. Der er sket meget, siden den grænse blev sat. Ældre har bedre helbred, bedre økonomi o.s.v. Og den udløser en unødig regning til administration af lægeerklæringer og kørekort." Samlet koster denne administration omkring 200 millioner kroner om året.

Ove Dalsgaard understreger, hvor vigtig en bil er for mange ældre. "Derfor er der ingen grund til at lægge unødige hindringer i vejen for det, siger han. "Det betyder virkelig meget for deres livskvalitet".

Berlingske oplyser, at Ældreforum i 2012 udgave publikationen "Længst muligt i egen bil - og livet uden bil". Her foreslog rådet også, at kravet om lægeerklæring skulle afskaffes.

 

Der er da eksempler på ældre, der absolut ikke burde køre bil længere. Og spørgsmålet er så, hvordan det kan undgås. Som det er i dag, siger betingelserne for at få fornyet sit kørekort i virkeligheden meget lidt om, hvor godt man magter at køre bil. Den viden kunne man få meget bedre på en anden måde. Hvis man har certifikat som privatflyver, skal man med mellemrum bevise over for en flyveinstruktør, at man fortsat mestrer alt, hvad det er nødvendig at kunne som privatpilot. Han skriver så i ens logbog under på, at det er i orden.

Noget tilsvarende kunne man gøre m.h.t. bilkørsel.

Når en kørelærer har opnået en vis erfaring og rutine - f.eks. efter fem år som kørelærer - kan han tilbydes et tillægskursus, hvor han lærer alt, hvad der er nødvendigt for at kunne bedømme en ældre bilists kørefærdigheder. Når en bilist bliver f.eks. 80 år, er han forpligtet til at henvende sig til en kørelærer med den foreskrevne uddannelse, og klarer han, hvad det er rimeligt, at man skal kunne som bilist, og at det vel at mærke sker i bilistens egen bil, så udsteder kørelæreren et bevis for beståelsen af det Periodiske Køre-Tjek (PKT), der f.eks. kan have en gyldighed på fem år. Det vil naturligvis også betyde en vis udgift for os ældre bilister til kørelæreren. Men jeg mener ikke, at det er urimeligt, at vi bliver pålagt en vis udgift for at kunne bevare de store fordele, som der er ved fortsat at kunne bruge vores bil. Vi skal jo da også betale en række andre udgifter til ejerafgift, forsikring, vedligeholdelse og benzin.

Det betyder ikke, at man skal ændre ved de regler, der gælder i dag, og som pålægger lægen, at han skal reagere, hvis han konstaterer, at en af hans patienter af en eller anden grund ikke længere bør køre bil. Det kan være af rent fysiske årsager eller en vis grad af demens (som nok også i de fleste tilfælde vil vise sig under et PKT), eller det kan være p.gr.a. en medicinering, som ikke er forenelig med bilkørsel. Det vil også være en selvfølge stadig at holde fast ved den moralske forpligtelse, som f.eks. familiemedlemmer har til at gøre det nødvendige for at stoppe uforsvarlig bilkørsel - om nødvendigt ved en henvendelse til politiet, som så evt. kan forlange en fornyet PKT eller simpelt hen fratage kørekortet.

 

 

 

Ordførernes kommentarer:

 

Første svar kom fra MF stedfortræder og fg. trafikordfører for Det Konservative Folkeparti

Merete Scheelsbeck, der skriver:

 

Kære Bent,

Vi støtter forslaget i Det Konservative Folkeparti.

 

Med venlig hilsen

Merete Scheelsbeck

 

 

 

Dansk Folkepartis trafikordfører Kim Christiansen skriver:

 

ære Bent

Reglerne ændres fra 1/7-2017. For gruppe 1 vil der fremover ikke være forældelse af

kørekort , ej heller lægetjek.

 

Med venlig hilsen

Kim Christiansen MF

 

 

 

 

 

 

Fra Socialdemokratiets trafikordfører Rasmus Prehn er modtaget følgende:

 

Kære Bent

 

Tak for dit glimrende indlæg – og hvor er det dog dejligt at se, hvordan du aktivt tager del i vigtige diskussioner vedrørende dine og andre ældres forhold og rettigheder.

Jeg er helt enig med dig i, at de nuværende regler er forældet, og derfor agter Socialdemokratiet også at stemme for et lovforslag vedrørende ophævelse af regler om gyldighedstid for kørekort til ældre, som netop nu bliver behandlet i Folketinget. Det er vigtigt for mig, at ældre borgere i Danmark kan leve et normalt liv. Et sådan liv

indebærer, at man som menneske kan bevæge sig rundt til sine daglige gøremål. Især

hvis man bor i et område, hvor der er langt til den nærmeste købmand eller andet, er et

kørekort vigtigt. Derfor er jeg også glad for at kunne fortælle dig, at de nuværende regler

ophæves, således at den normale gyldighedsperiode for et kørekort kommer til at gælde

uanset alder.

 

Jeg linker til lovforslaget, så du selv og andre interesserede kan følge med i processen (http://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/l201/index.htm).

 

Og Rasmus Prehn fortsætter:

 

Vores ældre kan vi trygt sende ud i trafikken

I fremtiden bliver det lettere for vores ældre at få fornyet deres kørekort. Det sker, når der i Folketinget snart stemmes for et lovforslag, der afskaffer lægetjekket for ældre, når de fylder 75 år. I stedet kommer den normale gyldighedsperiode for kørekort til at gælde uanset alder.

Ældrebloggens redaktør skriver her på siden, at lægetjekket er en stor og unødvendig udgift for de ældre. Jeg kunne ikke være mere enig. Statistikkerne taler sit tydelige sprog: Det er ikke ældre, som er til størst fare i trafikken. Det er derimod unge, som er de største fartbøller. Derfor er det også afgørende for mig, at ældre borgere i Danmark kan leve et normalt liv uden at blive mistænkeliggjorte. De skal kunne komme fra A til B. De skal kunne køre til købmanden for at handle.

Lovforslaget er ikke ensbetydende med, at vi ikke fortsat skal være opmærksomme. Selvfølgelig skal både venner, familie og praktiserende læger gribe ind, hvis de vurderer, at den ældre er til fare for sig selv og andre. Sådan som det gælder for alle andre borgere i samfundet. Vi skal passe på hinanden.

Socialdemokratiet stemmer for lovforslaget. Det er godt for tilliden og godt for de ældre.

 

Med venlig hilsen

Rasmus Prehn

 

 

 

 

 

 

Kommentarer til indlæggene her på Ældre-bloggen er altid velkomne. Den nemmeste måde at give dem på er ved at bruge beskedboksen her til højre.

 

Alle kommentarer vil snarest muligt blive bragt her på bloggen - men uden oplysning om E-mail adressen.